antistat & transformator

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Transformatorer

Produkter > Antistat_lista

Transformatorer för drivning av antistatutrustning

Transformatorer

De flesta antistatutrustningar som levereras drivs med växelspänning.

Beteckningen PUAC talar om att det rör sig om en transformatorenhet för växelspänning.
Transformatorenheterna är avsedda att driva antistatutrustningar av fabrikat Swedish Electrostatics men kan även driva andra utrustningar som lämpar sig för drift med 4.8kV växelspänning.
Även om standardenheten PUAC114 är den vanligast använda finns det ofta ett behov att använda och integrera blåsluft i applikationerna. För detta ändamål har speciella transformatorenheter tagits fram. De har tilläggsbetecknigen -IAC.
För vissa specialapplikationer kan det vara intressant med ett likspänningssystem. Dessa enheter har beteckningen PUDC och finns nu i ett par kompletta enheter med joniseringsutrustnningen integrerad.
Samtliga transformatorenheter monteras i en gjuten aluminiumkapsling med kapslingsklass IP65.

Transformatorenheten PUAC114 har utvecklats för att driva antistat-utrustningar som antistatstavar ABAC11, ABAC21 och ABACA21, blåsmunstycken BHAC11 och BHAC21 samt fläktar IFAC11 och IFAC21.
Transformatorenheten är innbyggd i en aluminiumlåda av kapslingsklass IP65 och är helt avskärmad. Utrustningar kopplas in via en avskärmad högspänningskabel vilket garanterar en störningsfri installation från transformatorenhet till elektrod.
Utrustningen levererar joniseringsspänning för joniseringsutrustningar för 5kV växelspänning med max 5mA ström.
Transformatorenheten är försedd med en belyst strömbrytare som visar att utrustningen är påslagen. Högspänningstransformatorn är försedd med en termosäkring vilken bryter spänningen vid en begynnande överbelastning. Dessutom finns en säkring för skydd mot kortslutning.
Enheten PUAC114 har 4 utgångar.

Transformatorenhet PUAC114

Transformatorenheten PUAC214-AL är en variant av PUAC114 fast utrustad för övervakning av högspänningen, vilket innebär att den växlande LED-lampan på enhetens lock ger information om enhetens status.

När transformatorenheten anslutits till nätspäning lyser LED-lampan med rött sken innan strömställaren slagits till. När den belýsta strömställaren slagits till växlar LED-lampan över till grönt sken så snart högspänningen har uppnått rätt nivå.

Vid för låg matspänning, överbelsatning eller kortslutning i inkopplad utrustning visas rött signalljus.


Transformatorenhet PUAC214-AL (med integrerad larmfunktion)

PUAC911-IAC

PUAC122-IAC

Transformatorenhet PUAC911-IAC
Transformatorenhet PUAC122-IAC


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn