statisk elektricitet & antistatproblem

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Utveckling & tillverkning av utrustning för statisk elektricitet

Vi utvecklar speciallösningar till våra kunder

Utveckling

Swedish Electrostatics utvecklar och tillverkar utrustning för hantering av statisk elektricitet.

Detta innebär att nya produkter utvecklas för att möta nya behov hos våra kunder, samt att befintliga produkter kontinuerligt förbättras och vidareutvecklas. Vi tar även aktiv del i våra kunders utvecklingsprojekt när vår specialkompetens krävs för att nå framgång.
Våra kunder kan beställa utveckling av specialanpassade komponenter eller applikationslösningar eller anlita oss på konsultbasis för att t.ex. ta fram materialspecifikationer eller välja lämpligaste konstruktionen med hänsyn till statisk elektricitet.
En specialanpassad produkt är många gånger billigare när hänsyn tagits till alla kostnader. Dessutom förbättras funktionen och den blir mer säker och lönsam.


Prototyp - etikettmagasin för IML

In Mould Labelling (IML) är en teknik som använder statisk elektricitet för att ladda fast en etikett i verktyget på en formsprutningsmaskin för plastdetaljer. Tryckning av aktuell dekor görs i en tryckpress med rationella metoder. Produkten som kommer ut ur formsprutan är färdigdekorerad med hög kvalitet och precision. Vi skräddarsyr elektroder för avladdning i etikettmagasinet och inladdnings-elektroder för inladdning i verktyget, samt kvalitetssäkrar etikettens elektrostatiska (antistatiska) egenskaper.

In Mould Labelling, IML utrustning
Principskiss över In Mould Labelling

Inom läkemedelsindustrin är begreppet "japan quality" lika känt som fruktat. En fyllningslinje för glasvialer producerade produkter som klarade alla sterilkrav och planerad produktionskapacitet, men rester från gummiproppar och små glasrester från produktionslinjen följde med till den slutliga förpackningen. Problemet löstes med att montera en specialdesignad rengöringsstation i slutet av produktionslinjen.

Bild på partikel med svepelektronmikroskop
Industriell ommålning av trädetaljer

Fönster
Vid industriell målning av fönster i en lackeringsanläggning krävdes omfattande manuellt bättrings-arbete med efterföljande ommålning. Genom att konstruera en speciell rengöringsstation kunde kvalitet och utbyte höjas.


Det är många som känner till vårt arbete och våra produkter för att rengöra produkter och avlägsna oönskade partiklar från olika typer av materialytor under kontrollerade förhållanden.

Vi har bland annat hjälpt kunder med att belägga en våt bana med ett jämnt fördelat skikt av aluminiumoxid motsvarande 2 gram per kvadratmeter.

En kabeltillverkare behövde en säker metod för att belägga de sammanlöpande trådarna i
kabeltillverkningen med ett torrt pulver som fungerar som fuktspärr.

I ett nyligen genomfört utvecklingsprojekt utvecklade och konstruerade Swedish Electrostatics utrustning för kontrollerad beläggning av tråd med torrt dragmedel för en
tråddragningsprocess. Genom kontroll av de elektrostatiska egenskaperna kunde en laddningsutrustning konstrueras specifikt för applikationen.


Tråddragning

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn