Vision och mission i statisk elektricitet

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Hantering av statisk elektricitet

Vision och mission - produktionsekonomisk strategi

Vision:
       Att vara den ledande tillverkaren av system för hantering av
        statisk elektricitet inom industrin

Mission:
       Vi hanterar statisk elektricitet


Historik
Sedan 1994 då företaget bildades, har vi levererat produktionshöjande lösningar för en rad olika affärssegment. Vi har funnit att våra lösningar kring statisk elektricitet kraftigt reducerar produktions-störningar, ökat produktionshastigheten på befintlig maskinpark samt minskad kassation, vilket i sin tur har inneburit en förbättrad arbetsmiljö och att våra kunder har uppnått ökat ekonomiskt resultat.

Vi har med tiden identifierat att sk. elektrostatiska problem ofta är symptom på andra underliggande faktorer som
indirekt eller direkt är relaterade till statisk elektricitet.

Kartläggning och mätning av andra parametrar som har
direkt inverkan på produktionen som omgivande temperatur, relativ luftfuktighet, partiklar, etc, är i många fall avgörande för att upprätthålla en robust produktion.

Att höja produktionskapaciteten är inte alltid av teknisk natur utan kan likaledes kopplas till mjuka faktorer som organisation och produktionsstrategi, dvs
indirekta faktorer som personal, logistik, etc.

Under åren har vi fått en stor förståelse för organisatoriska frågor såväl som processflöden inom produktion i olika verksamheter och miljöer.

För att renodla denna verksamhet och kunskap har vi skapat en del i bolaget som vi har givit namnet MDM (Multi Disciplinary Methods) där Lean, 6 Sigma, DOE (Design Of Experiments) och multivariata metoder är några av våra verktyg.

Under MDM samlar vi vår kunskap för att ge ett ökat värde hos våra kunder.


Statisk elektrcitet, tillverkning och organisationsanalys samt produktionsstrategi


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn