Läran om statisk elektricitet

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Introduktionskurs i statisk elektrictet och antistatproblem

Tjänster > Utbildning

Introduktionskurs i statisk elektricitet - damm och partiklar

Introduktionskurs, 1 dag
i Statisk Elektricitet


Målgrupp

Vi vänder oss till utvecklingsfolk, konstruktörer, kvalitets- och produktionsfolk som har ett genuint intresse av att lära sig mer hur statisk elektricitetet kan användas till att höja produktiviteten i industriella processer och maskinkonstruktioner.

Syfte & Mål

Efter kursen ska deltagarna ha fått tillräckliga kunskaper för att identifiera källor till statisk elektricitet och hur de kan påverka olika processer och konstruktioner samt få en inblick hur statisk elektricitet kan kontrolleras under givna betingelser för att höja produktiviteten.


Kursprogram

  • Grundläggande teori
  • Praktiska industriapplikationer
  • Uppladdningsteknik & Nyttoanvändning
  • Kvalitets- och Hygienproblem
  • Arbetsmiljö (partiklar, damm, personfara)
  • Standarder, Direktiv och Lagar


Information

Plats och tid
företagsanpassad

Senaste datum för anmälan
företagsanpassad

Kursavgift
4 500 SEK, lagstagdad moms tillkommer
I kursavgiften ingår kurspärm, lunch och kursintyg

Kursansvarig
Reinhold Rutks

Villkor
Minst 4 anmälda deltagare.
Om avanmälan sker 2 veckor före
kursstart debiteras kunden 50% av kursavgiften.
Avanmälan efter 2 veckor debiteras 75% av kursavgiften.

Till fördjupningskursTillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn