kapacitans, resistans, elektrostatisk

mättekniker & avklingningstid

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Mättekniker för utvärdering av statisk elektricitet

Produkter

Mättekniker och utrustning för statisk elektricitet

Mättekniker & utrustning

Man måste skilja på elektrostatiska laddningar på materialytor, föremål eller partiklar och ett materials elektrostatiska egenskaper som yt- och volymresistans, avklingningstid, relativ kapacitans och laddningsbarhet.

Mättekniker
Vi kan mäta elektrostatisk fältsyrka kV/m med våra instrument (fältkvarn) från JCI (Childworth) och Monroe Electronics. Mätningarna görs framförallt beröringsfritt med elektrostatisk fältmätare, men även elektrostatiska voltmetrar med lämpliga probar finns tillgängliga.

Mätningar kan göras hos kunden eller hos Swedish Electrostatics AB och kan vara vara en enkel mätning i en produktionsmaskin med hjälp av en handhållen fältkvarn eller ske efter noggrann konditionering av såväl prov som mätinstrument i väl dokumenterade betingelser (omgivande temperatur och luftfuktighet).

I löpande produktion kan fältstyrkan följas med en datainsamlings-utrustning för senare analys eller för att kunna larma vid given nivå.

Läs mer om Tjänster-> Mätuppdrag och våra testutrustningar för utbildning och utvärdering inom antistat och uppladdning

  • Yt- och volymresistans mäts i enlighet med gällande normer. Ett par olika instrument finns tillgängliga och utrustas med normerade mätprobar allt efter vad som beskrivs i den aktuella normen.


  • Avklingningstid (decay time) mäts med en avklingningsmätare JCI155. Denna mätning ger en direkt bild av ett förlopp så som det ser ut i en verklig produktionssituation. Ett materialprov laddas upp under kontrollerade förhållanden och avklingningstiden och den aktuella avklingningskurvan registreras, samtidigt kan man mäta emottagen laddningsmängd, relativ kapacitans och toppladdnings-värde hos provet. Läs mer om exempel på avklingning


  • Nettoladdningen hos ett prov kan mätas med hjälp av Faraday's kopp (cup) eller Faraday's låda. Provet kan vara fast eller flytande. Koppen eller lådan utformas för att passa det aktuella provet som kan vara vätska om någon milliliter eller ett klädesplagg som t.ex. en overall eller annat större föremål.
Mätutrustning
Arbete med statisk elektricitet kräver speciella mätinstrument om man vill kunna bedriva ett systematiskt arbete. De mätinstrument
som normalt används av en elektriker eller elektroniker duger inte eftersom de värden som blir aktuella vid arbete med statisk elektricitet är så extrema.
Kort sammanfattat kan man konstatera att; spänningen är för hög, strömmen för låg och motståndet för högt för att kunna mätas med den vanliga multimetern. När man talar om mätning av statisk elektricitet menar man i allmänhet elektrostatisk fältstyrka vilken mäts beröringsfritt i kV/m och kräver fältmätare.
Vi har både ett enklare instrument för arbete främst med problemlösning i produktionsmiljöer samt mer kompetenta fältkvarnar för noggrannare mätningar och mätningar i svårare miljöer. Ett utmärkt sätt att kvantifiera ett materials elektrostatiska egenskaper är att mäta dess avklingningstid med en avklingnings-tidsmätare, charge decay meter, vilket ger en direkt bild av hur materialet laddas upp och laddas av i en process.
För kontrollmätning av potentialen på joniseringsutrustningar och generatorer behövs en högspänningsmätsond vilken med fördel kan kopplas till en lämplig multimeter. Bland mer speciella instrument kan nämnas elektrostatisk voltmeter eller högspänningsmätsond med extremt hög ingångsimpedans för mätning med mycket små laddningsmängder. Fältmätare (282A-1, JCI140, JCI155) och mätsonder (HVP11, JCI148).Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn