avklingingsmätare

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Avklingning (decay time)

Produkter > Mätning_lista

Avklingningsmätare

Avklingningstiden för ett uppladdat material mäts med en avklingningsmätare JCI155. Denna mätning ger en direkt bild av ett förlopp så som det ser ut i en verklig produktionssituation. Ett materialprov laddas upp under kontrollerade förhållanden och avklingningstiden och den aktuella avklingningskurvan registreras, samtidigt kan man mäta emottagen laddningsmängd, relativ kapacitans och toppladdnings-värde hos provet. Instrumentet kan användas för en rad olika tillämpingar som:

  • Papper och förpackning
  • Folie, film och plast
  • Tillsatser & beläggningar
  • Substrat
  • Kläder (renrum etc)
  • etc


För ytterligare information se länk JCI Chilworth

Vi är generalagenter för JCI Chilworth i Danmark,
Norge och Sverige.


Avklingningsmätare

               JCI155v6

Ett exempel på avklingningstid för olika papperskvalitéer.

Prov 1890: torr/ framsidan.

Corona (Voltage): -5000
Corona (Time): 0,0401
Surface (Temp. °C): 28,05
Surface (% R.H.): 20
Pretest (Voltage): -93
Peak at -1043,8 volts
Analysis start 0,1 secs after
charging at -1025 volts
1/e reached after 13,65 sec
10% not reached
Received charge = -2,2833 nC
Capacitance loading = 0,939335


Prov 1894 - torr/ baksidan.

Corona (Voltage): -5000
Corona (Time): 0,0401
Surface (Temp. °C): 28,25
Surface (% R.H.): 21,16
Pretest (Voltage): -350,86
Peak at -1016,4 volts
Analysis start 0,1 secs after charging
at -999,19 volts
1/e reached after 6,6344 sec
10% reached after 21,337 sec
Received charge = -2,02176 nC
Capacitance loading = 0,854175

Prov 1917 - fuktig / framsidan

Corona (Voltage): -5000
Corona (Time): 0,0382
Surface (Temp. °C): 21,46
Surface (% R.H.): 28,22
Pretest (Voltage): -5,29
Peak at -1000,2 volts
Analysis start 0,1 secs after charging
at -943,92 volts
1/e reached after 1,7125 sec
10% reached after 4,775 sec
Received charge = -2,8557 nC
Capacitance loading = 1,22606


Prov 1923 - fuktig / baksidan

Corona (Voltage): -5000
Corona (Time): 0,0382
Surface (Temp. °C): 22,1
Surface (% R.H.): 28,73
Pretest (Voltage): -33,2
Peak at -965,63 volts
Analysis start 0,1 secs after charging
at -893,75 volts
1/e reached after 1,2203 sec
10% reached after 3,3531 sec
Received charge = -3,28181 nC
Capacitance loading = 1,45941Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn