produktivitet, temperatur och luftfuktighet

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Fördjupningkurs i statisk elektricitet

Tjänster > Utbildning

Fördjupningskurs i statisk elektricitet - kännedom om olika mätprinciper

Fördjupningskurs, 1 dag
i Statisk Elektricitet


Målgrupp

Vi vänder oss till utvecklingsfolk, konstruktörer, kvalitets- och produktionsfolk som har ett genuint intresse av att lära sig mer hur statisk elektricitet kan användas till att höja produktiviteten i industriella processer och maskinkonstruktioner.


Syfte & Mål

Efter att ha deltagit i introduktionskursen erbjuds du möjligheten att studera egna problemställningar, dvs tillämpa olika mätprinciper på eget medtaget material till kursen. Därtill ingår även kursmoment som hjälper dig hur du kan utföra experiment till lägre kostnad och med högre kvalitet än med traditionella metoder.


Kursprogram

  • Försöksplanering - DOE
  • Laboration på dator
  • Utvärdering
  • Mätogrannhet
  • Ekonomi


Produktivitet

Vi kommer även att behandla andra fysikaliska storheter som hänger intimt ihop med statisk elektricitet och produktivitet.
Det är ytterst sällan som insatt åtgärd löser ett problem utan att ta hänsyn till omgivande faktorer som växelverkar med statisk elektricitet som:

lufttemperatur och luftfuktighet.

Det är inte ovanligt att produk-tiviteten följer årsvariationerna, på sommaren är temperaturen och den relativa luftfuktigheten högre än på vintern, vilket kan påverka produktionen menligt eftersom processparametrar ofta är undersökta i skarpt läge under en kort tidsperiod och/eller att framtagna specifikationer inte är anpassade till den aktuella produktionen.
Alltså, vi kommer inte bara behandla statisk elektricitet utan även lära oss arbeta multi-disciplinärt, i enligt med 6 Sigma och Lean koncept.

Information

Plats och tid
företagsanpassad

Senaste datum för anmälan
företagsanpassad

Kursavgift
6 500 SEK, lagstagdad moms tillkommer
I kursavgiften ingår kurspärm, lunch och kursintyg

Kursansvarig
Reinhold Rutks

Villkor
Minst 4 anmälda deltagare.
Om avanmälan sker 2 veckor före
kursstart debiteras kunden 50% av kursavgiften.
Avanmälan efter 2 veckor debiteras 75% av kursavgiften.

Till introduktionskursenTillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn