laddning & elektrostatiska egenskaper

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Mätuppdrag för karakterisering av elektrostatiska problem

Tjänster

Mät- och serviceuppdrag inom statisk elektricitet

Mätuppdrag

Mätningar av elektrostatiska fält eller andra elektrostatiska egenskaper är många gånger helt avgörande för att man skall kunna styra en process eller klara att hålla en materialspecifikation.

Vid allmän problemlösning eller trouble shooting visar sig ofta att statiska mätningar är mycket viktiga. Vi kan erbjuda mätningar för många olika behov, genomförbarhetsstudier, förstudier, trouble shooting, provkörningar, idrifttagningar mm.
Vi kan utföra mätningar hos dig, på ditt material eller dina maskiner och utrustningar eller göra mätningar på ditt till oss insända material.


Några typiska tjänster du kan få från Swedish Electrostatics:

  • Allmän genomgång av din anläggning med uppmätning av statisk elektricitet och upprättande av enkelt mätprotokoll - avsett som en första inventering.
  • Utöka antalet kontroll- och processparametrar (tryck, temperatur, fukt, partiklar mm) för process- och produktoptimering
  • Kontrollmätning av funktion hos befintliga installationer samt kontroll av status hos befintliga utrustningar för avladdning eller uppladdning.
  • Dessutom kan vi via datainsamling följa en kritisk mätpunkt över tiden under viss tidsperiod, per timme, skift eller dygn och presentera data numeriskt och grafiskt.


Du kanske vill mäta själv men få hjälp med att införa lämpliga rutiner?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Kemisk industri - elektrostatiska problem

Begreppet processoptimering leder oftast tanken till större eller snabbare produktion, men det är oftast mer komplicerat med många ingående faktorer. Kvalitet och utbyte är ofta beroende av förståelse för och korrekt hantering av statisk elektricitet som kan vara säsongsberoende. Ett fotografi av en oönskad partikel taget i ett svepelektronmikroskop (SEM) med efterföljande materialanalys kan peka ut rätt åtgärd.

partikel
partikel
partikel
partikel
partikel


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn