dammsugning, statisk elektricitet & antistat

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Dammsugning med blås- och sugluft

Produkter

Håll materialytor damm- och partikelfria med dammsugning

Dammsugning

Statisk elektricitet ställer till stora bekymmer när det gäller att hålla materialytor dammfria eller riktigare uttryckt fria från oönskade partiklar.

I de fall då materialytor måste rengöras erbjuder Swedish Electrostatics en mängd olika dammsugningsutrustningar där vi integrerar eliminering av statisk elektricitet, avladdning, med blås- och sugluft i ett dammsugningsmunstycke eller dammsugningsramp.

  • Handhållen utrustning finns för rengöring av maskiner och utrustningar eller detaljer på produktionslinjer där en fast installation inte är möjlig. Två standardmunstycken finns tillgängliga, det cirkulära munstycket VEB121 och det avlånga dammsugningsmunstycket VEB221.


  • Dammsugningsportalen är en fristående enhet som kan integreras i de mest varierande produktionsflöden såsom vid tillverkning av bilglas, plastplattor, golvbeläggning, träfiberplattor mm


  • I många maskiner går det utmärkt att integrera dammsugningsramper för att kontinuerligt dammsuga t.ex plastfilmer, kartongark, glasrutor, pappersbanor mm. Bland dammsugningsramper för fasta installationer kan nämnas bl.a den smalare rampen CHBS11 och den bredare CHBS21. Dammsugningsramper måste i vissa fall skräddarsys (t.ex. med styrhjul) efter aktuella behov eller för att passa i befintliga maskiner.


Läs gärna mer om statisk elektricitet och damm under avsnittet " artiklar" om dammsugningsapplikationer.


Dammsugningsmunstycket VEB121 är framtaget för manuell dammsugning av materialytor vilka inte lämpar sig för dammsugning via en fast installation.
I dammsugningsmunstycket finns integrerat ett blåsmunstycke BHAC21 som genom att blåsa joniserad luft på materialytan laddar av och blåser loss partiklarna från ytan. Genom att blåsmunstycket finns inneslutet i dammsugningsmunstycket kommer de lösgjorda partiklarna omedelbart sugas bort.
För att driva utrustningen används en transformatorenhet PUAC114 eller någon typ med integrerad lufthantering exv. PUAC122-IAC.
VEB121 anluts till transformatorenhet via fast ingjuten högspännings-kabel HVC11 samt till blåsluft via tryckluftslang AH12.
Liksom för flertalet dammsugningsutrustningar är VEB121 avsedd att anslutas till högvakuumdammsugare vilken kan vara en mindre fristående enhet eller ett centralsugsystem.

Dammsugningsmunstycket VEB221 har en design som ett traditionellt dammsugarmunstycke, dvs lämplig för dammsugning av stora plana ytor.

Manuell dammsugning med joniserad tryckluft

CHBS21 är en dammsugningsramp för fast montage i maskiner såsom etikettryckpressar, konverteringsmaskiner, slipmaskiner mm. Rampen tillverkas i banbredder upp till 500mm. För smalare banor hänvisas i första hand till den mindre dammsugningsrampen CHBS11.
Dammsugarrampserien CHBS består av en suglåda med anslutningsstos för vakuumanslutning till högvakuumsystem.
I rampen finns integrerat en blåsande antistatstav ABACA21 vilken ger en effektiv avladdning samtidigt som blåsluften blåser loss partiklarna från materialytan så att de kan sugas bort.
Dammsugarramp med vakuumanslutning med integrerad blåsande stav

CHBS serien kan även förses med hjul. Fördelen med hjul är att dammsugningen sker på en definierad distans från materialytan, dels för att förhindra igensättning av vakuumsugen, dels anpassar sig rampen till höjdvariationer i materialyta respektive transportbana.


Dammugarramp med hjul

Damsugarportalen är en separat utrustning som kan integreras med de flesta produktionslinjer inom tillverkning t.ex. bilglas, plastdetaljer, golvbeläggning, etc där kontinuerlig produktion förekommer.

En dammsugarportal för de mindre applikationerna (150x16x80mm):


Dammsugarenheten CUGT11 har utvecklats för rengöring av tomma och fyllda ampuller. Enheten kan lätt monteras in i en befintlig produktionslina.


Dammsugarenhet för rengöring av ampuller & vialer

Exempel på hur två stycken CHBS enheter kan kombineras till en dubbelriktad dammsugarramp för in mould labelling (IML) applikationer.

Dubbelrikatd dammsugningsramp


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn