statisk elektricitet & 3D-printer

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Konstruktion av utrustning för statisk elektricitet

Vi konstruerar kundanpassade lösningar

Vår konstruktionsavdelning


   Våra konstruktörer arbetar med:

   
  Egna produkter
   
  Ny och vidareutveckling
   
  Systemlösningar
   
  Kundanpassade komponenter
   
  Kundspecifika applikationer
"Vi gör det omöjliga möjligt"


Elektrostatik

Våra konstruktionsunderlag tar vi fram med Solidworks (3D), AutoCad (2D) och elritningar med EasyEl samt konstruerar och färdigställer vi våra produkter i vår verkstad.

Material som är baserade på polymerer kan vi tillverka i våra 3D-printrar för dels prototyp-testning, dels för färdig produkt. Läs vidare i artikeln om "Skräddarsydda prototyper löser problem med statisk elektricitet" publicerad i Uppfinnaren & Konstruktören 2007.


Vi har tagit steget från rapid prototyping till rapid manufacturing (RPM).

Ta gärna kontakt med oss för vidare diskussion kring ett problem som ni vill ha löst.Mekanisk konstruktion

   Inom mekanisk konstruktion levererar vi nyckelfärdiga lösningar:

   
  Förbättringar i befintliga maskiner och produktionslinjer
   
  Nya maskinapplikationer
   
  Integrerade tekniska applikationer

Ett exempel på mekanisk konstruktion från Jästbolaget AB där produ-ktionen av påsar med pulver i ändlös bana hanterades manuellt vid packeteringen som Jästbolaget ville automatisera pga arbetsmiljö-mässiga skäl.

Lösningen blev att tillverka en två-armad pendelkonstruktion som kan röra sig i xyz-led en så kallas "läggare" med PLC-styrning.
Resultatet blev att det monotoma arbetet kunde ersättas med en aoutomatiserad lösning samt att packningsgraden höjdes.

Samarbetspartners

3D-printer leverantör

Med Protech har vi samarbete inom 3D printer/tillverkning, läs vidare ..

Entreprenör inom Solidworks applikationer


Mp Engineering har vi samarbete inom konstruktion av 3D modeller med hjälp av Solidworks.Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn