statisk elektricitet & rörledning

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Specialelektroder för rörledningar

Produkter

Special elektroder

Specialelektroder

För att eliminera fenomen som elektrostatisk uppladdning i rörledningar är radiella antistatiska elektroder med blåsfunktion effektiva investeringar för elektrostatisk avladdning av produkt, minimera "carry over" effekter, eller inhomogenitet i produkt som partikelfördelning.


REACA11 är en ringelektrod som eliminerar den statiska uppladd-ningen som oftast uppstår vid transport av granulat, pulver, fibrer eller annat bulkmaterial i ett rörledningssystem.

Efter installation av REACA11 i ett rörledningssystem minskas risken för driftstörning i efterföljande process, exempelvis kontamination sk carry over. Fyllningsprocessen kan nu ske med högre precision och noggrannhet än tidigare.

Vanliga applikationer är vid utlopp i cykloner och bulkbehållare, i doserings- och fyllningsutrustningar mm.

Ringelektroden REACA11är ett ringformat joniseringsmunstycke som konstruerats för att enkelt monteras in i befintliga rörsystem. Elektroden drivs av högspänningstransformator PUAC114 alt. PUAC214AL och kopplas till befintlig tryckluft av ca 0,5 - 1,5 bar.
Genom att blåsa joniserad tryckluft tvärs materialflödet sker en effektiv avladdning av matrialflödet. Enheten kan beställas för varierande rördimensioner.


Ringelektrod anpassad för rörledningssystem

IBN53TH-13AC är en elektrod speciellt avpassad vid tubfyllning av vätskor, suspensioner, pastor och krämer där svets inte håller tätt.
Fördelen med att applicera elektroden vid anslutning till tubfyllnings-processen är att högre noggrannhet och minskad driftstörning erhålls.

Elektroden finns i olika rördimensioner och kan anpassas lätt efter kundens behov.
Anpassad för fyllningsapplikationer


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn