damm & partiklar, elektrostatisk

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Lösningar / applikationer till elektrostatiska problem

Support / Länkar - PDF

Applikationer där vi har löst problem med statisk elektricitet

Applikationer

I listan till höger har vi samlat några applikationer på elektrostatiska utmaningar som vi har varit involverade i. Givetvis agerar vi inom flera branscher som: elektro-teknik, grafisk industri, bilindustrin, medicinteknik, läkemedel, förpackning, papper, plast, livsmedel, textil, formsprutning, maskinbyggare, glas, metall, trä, dvs där någon form av statisk elektricitet finns närvarande.

Nedanför ges en kort introduktion till respektive applikation med tillhörande PDF-fil och/eller i HTML-format.

Klicka på pilen för ytterligare info:

   Cykloner
   
Damm i elektrooptik
   Dammsugning
   In Mould Labelling
   Karamellpapper
   Lackering
   Pappersbana
   
Utskriftskvalitet

Cykloner
I cykloner skall partiklar avskiljas från ett luftflöde. Dessa partiklar kan utgöras av damm, fibrer, spånor, pulver, granulat etc. Det är ytterst vanligt att dessa partiklar vid transport genom rör eller slangar blir elektrostatiskt uppladdade. När partiklarna når cyklonen sjunker lufthastigheten och ......  

Damm i elektrooptik
Att statisk elektricitet utgör ett stort problem inom elektronikindustrin är allmänt känt och man försöker idag bygga ESD-säkra arbetsmiljöer. Ett annat mycket stort problem är damm och oönskade partiklar som genom elektrostatisk uppladdning fastnar på elektronik och optik. De flesta har säkert....  

Dammsugning
I de flesta branscher förekommer kvalitetsproblem som orsakas av oönskade partiklar som fäster på produkten och orsakar störningar i produktionen, ger en försämrad kvalitet eller gör att produkten uppfattas vara av sämre kvalitet. En oftast förbisedd orsak till att det är svårt att avlägsna partiklar är de elektrostatiska attraktionskrafter som håller partiklarna kvar mot produktens yta. Problemet....
  

Karamellpapper
Karamellpapper är i allmänhet tillverkad av cellofan som har de nödvändiga egenskaperna som god skrivbarhet, tillräcklig styrka, ger bra twistförslutning etc. Med introduktionen av nya polymer-filmer så kan dessa egenskaper matchas till en lägre kostnad, men på bekostnad av att den statiska .......  

Lackering
Vid lackering av motorfordon eftersträvas en så fin ytfinish som möjligt - fri från damm och partiklar. Tillsammans med ingående komponenter som används vid lackeringen och ytans egenskaper kan resultatet variera beroende på okontrollerbara elektrostatiska krafter som orsakar...........  

Pappersbana
Vid tillverkning av papper används som regel någon form av in-line kontroll av tjocklek, fiberstruktur, fukt, glans, etc vid produktion av papper. Olika typer av mättekniker och sensorer används för att kvantitativt och kvalitativt validera att processen uppfyller önskade specifikationskrav exempelvis med ultraljud, NIR (infraröd spektroskopi) .......  

In Mould Labelling (IML)
Dekorering av plastprodukter sker ofta genom att man på traditionellt vis klistrar färdigtryckta dekaler, tampongtrycker eller i vissa fall screentrycker. Detta innebär extra moment i produktionsprocessen som kan undvikas.För att uppnå ett mer beständigt resultat där färgen inte flagnar och ....... se även slideshow

  

Utskriftskvalitet från skrivare / printer
Här är några typiska problem som du känner igen: Statiskt uppladdat material ger dålig utskriftskvalitet. Med högre upplösning och mindre bläckdroppar desto större problem med igensatta printerhuvuden som följd.....  

Ex #1: Heidelberg Speedmaster 74

   

Ex #2: Agfa Anapurna


Ex #3: Digitaltryckpressar

   


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn