antistat och printer/skrivare

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Heidelberg Speedmaster

Support / Länkar - PDF > Applikationer_lista

Applikationer där vi har löst problem med statisk elektricitet

Heidelberg Speedmaster 74


Statisk elektricitet är ett vanligt förekommande problem inom grafisk industri och uppkommer genom att material som bearbetas är isolatorer, dvs paper, kartong, plats mm, som vid hantering laddas upp. Till skillnad från flertalet maskindelar och komponenter vilka är tillverkade av ledande material kan isolatorerna, i det här fallet vanligen pappersark, inte leda bort den statiska elektriciteten. Resultatet blir bland annat dubbelark, misspassning, ojämn tryckkvalitet, dåligt fungerande avläggare med kvaddar eller dålig stackning. Utan antistatutrustning kan problemet åtgärdas främst genom att sänkt maskinhastighet, varvid uppladdningen blir mindre och viss laddning kan tänkas hinna flyta bort. Rätt konditionerat papper kan förbättra situationen men alltför hög luftfuktighet leder till korrosionsangrepp på maskiner och en obehaglig miljö, varför detta sällan kan lösa hela problemet.


Åtgärd


Genom att installera antistatutrustning på några väl definierade platser kommer man tillrätta med problemen. Det förtjänar att påpekas att den applikationslösning som vi här förordar utgör vad vi kallar fullutrustning, dvs antistatutrustning vid iläggning, avläggning och i maskiner med vändkörning även vid vändningen. Eftersom problem med statisk elektricitet kan förekomma på flera platser samtidigt men i olika hög grad kan man lockas att montera exempelvis endast i iläggningen för att få mindre och enklare installation (billigare). Resultatet blir då ofta att man noterar att problemet ”har flyttat på sig” till avläggaren. Anledningen till detta är att med det första problemet löst kan maskinen köras snabbare, men bara så mycket snabbare att nästa problem blir synligt – alltså ”problemet har flyttat sig”.


Iläggaren
I iläggaren installeras en antistatstav ABAC11 I travens framkant för avladdning av varje enskilt ark matas in I maskinen. På ömse sidor om iläggshuvudet monteras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På så sätt hålls arken avladdade under imatningen varvid man slipper dubbelark och misspassning i griparna.

                   


Vändningen
Vi vändningen monteras en tvåradig antistatstav ABAC21 eftersom den behöver ha en något större räckvidd. Syftet är att hindra arken klibbar ihop och nöts som lätt kan uppkomma i den häftiga rörelsen.
Avläggaren
I avläggaren monteras två antistatstavar ABAC11, en från arkets undersida och en från dess ovansida. Genom att varje ark är avladdat kommer arken “flyta ut” I avläggaren på ett likformigt sätt och jämnstötningen kommer att producera bättre travar.

                  

Installation
Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (eller fast förläggning till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft.
Printer - statisk elektricitet

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn