antistatutrustning för avladdning

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Antistatutrustning och antistatiska lösningar

Produkter

Antistat och antistatutrustning

Antistatutrustning

Med antistatutrustning avser vi utrustning som används för att ladda av materialytor
som blivit uppladdade eller för att förhindra att det sker en oönskad uppladdning.

Ni kan välja att få utrustningen utförd i rostfritt stål eller aluminium.

Swedish Elektrostatics utvecklar och tillverkar antistat - och laddningsutrustningar för aktiv jonisering vilket betyder att våra utrustningar består av en transformatorenhet som driver någon lämplig typ av joniseringsutrustning.
I vårt breda standardprogram återfinns olika typer av elektroder för jonisering med eller utan tvångsstyrda luftflöden.
En- eller tvåradiga antistatstavar utan luft är den vanligaste kompon-enten och används där man kan göra en fast installation med en begränsad räckvidd. Vid krav på större räckvidd använder man blåsande stavar och munstycken eller joniseringsfläktar alltefter behov.

Transformatorenheter eller centralenheter för att driva joniseringsutrustningarna, på/avladdning, väljs utifrån den aktuella installationens behov.
Enheter finns från basversionen till mer sofistikerade enheter med integrerad lufthantering och styrning av kringutrustningar som dammsugarramper för antistat behov.
För att underlätta montage av utrustning och applikationer finns ett antal fördelardosor, prefabricerade kablar, luftbehandlingstillbehör
och montagematerial speciellt framtagna för ändamålet.

Antistat och statisk elektricitet med Swedish Electrostatics

Swedish Electrostatics har lösningar på antistat och laddning med statisk elektricitet.Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn