antistat, fläkt & statisk elektricitet

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Joniseringsfläktar och statisk elektricitet

Produkter > Antistat_lista

Joniseringsfläktar för ökad antistat-räckvidd

Joniseringsfläktar

Fläktar utgör ett sätt att öka räckvidden för den joniserade luften utöver användningen av blåsande antistatutrustning som blåsande stavar och munstycken.

Vid användning av fläktar blir luftflödet mer diffust men kan samtidigt täcka en större yta än motsvarande utrustning med blåsluft (tryckluft). Fläktar finns för 230V växelspänning eller 12V likspänning. 230V fläkten avger en större luftmängd och kan utrustas med filter medan 12V fläkten är något kompaktare och har ett lägre pris. Bägge typer byggs i ett modulsystem i längder från 400 mm upp till 2800 mm.

Joniseringsfläkten IFAC11 är en enhet som används tillsammans med högspänningstransformatorn PUAC114 och är avsedd för avladdning av statisk elektricitet där det är svårt att montera stavarna i ABAC-serien nära objekten. Fläkten är robust och utförd i pulverlackerad plåt med aluminiumgavlar som samtidigt utgör fästanordning mot maskiner och anläggningar.
IFAC11 är synnerligen användbar för porösa och tredimensionella objekt som t.ex. glasfiber, textil, PET-flaskor, löpande banor med laminater, upp- och avrullningar, inom grafiska applikationer, vid plastbearbetning o.dyl.
Huvudkomponent är antistatstaven ABAC11 som fästs i gavlarna. Joniseringsläkten innehåller fläktar i 12 VDC utförande.
Fläktarna är försedda med skyddsgaller. Fläkten utgör ett kostnadseffektivt sätt att transportera den joniserade luften från stavarna upp till 0,5 m till 2,0 meters avstånd mot objektet.
Fläkten levereras komplett med stavar, adapter (12VDC) och fästbultar i längder från 400 mm upp till 2400 mm. Parallellmontage kan utföras.
Den utströmmande luftmängden från en modul om 400 mm är i 12 VDC- utförandet 180 kbm / tim. Samtliga fläktar är i glidlagerutförande men kan erbjudas med kullager. Fläkten ersätter i förekommande fall tryckluft.

Joniseringsfläkt för antistatapplikationer

Joniseringsfläkten IFAC21 är en enhet som används tillsammans med högspänningstransformatorn PUAC114 och är avsedd för avladdning av statisk elektricitet där det är svårt att montera stavarna i ABAC-serien nära objekten.
Joniseringsfläkten är robust och tillverkas i 400mm moduler av rostfri plåt med aluminiumgavlar som samtidigt utgör fästanordning mot maskiner och anläggningar.
IFAC21 är synnerligen användbar mot porösa och tredimensionella objekt som t.ex. glasfiber, textil, PET-flaskor, löpande banor med laminater, upp- / av-rullningar, nylondukar o.dyl. Huvudkomponent är antistatstaven ABAC11 som fästs i gavlarna. Joniseringsfläkten IFAC21 innehåller fläktar som drivs med230 VAC. Fläktarna är försedda med skyddsgaller och kan även förses med ett filter. Fläkten utgör ett kostnadseffektivt sätt att transportera den joniserade luften från stavarna upp till 0,5 m till 2,0 meters avstånd mot objektet. Fläkten levereras komplett med stavar, apparatsladdställ och fästbultar i längder från 400 mm upp till 2400 mm.
Parallellmontage kan utföras. Den utströmmande luftmängden från en modul om 400 mm är för 230 VAC - utförandet: 300 kbm / tim. Samtliga fläktar är i glidlagerutförande men kan erbjudas med kullager. Fläkten ersätter i förekommande fall tryckluft eftersom driftkostnaden ofta blir betydligt lägre än för tryckluftdriven utrustning.

Joniseringsfläkt med filter för antistatapplikationertillverkad i rostfritt stål


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn