joniserad luft för avladdning

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Blåsande munstycken och joniserad luft

Produkter > Antistat_lista

Joniserings- eller blåsande munstycken för avladdning och transport av partiklar

Blåsande munstycken

Joniseringsmunstycken eller blåsmunstycken är kompakta elektroder för blåsning med joniserad luft.

Munstyckena kan ge väl definierade luftflöden och tillåter en kompakt installation. Som alternativ finns blåsande antistatstavar och joniseringsfläktar beroende på applikation.Vid många tillämpningar kan det vara lämpligt att använda antistatpistoler.

Blåsmunstycket BHAC11 har utvecklats för blåsning med joniserad luft.
Typiska applikationer för joniseringsmunstycket är avladdning och renblåsning inom elektronik, optik och medicinsk teknik där hygien- problem föreligger. BHAC11 finner även användning vid exempelvis separation av ark i iläggning/plockning, avladdning i fyllnings- och förpackningsförlopp.
Blåsmunstycket är tillverkat av ett ytterhölje av aluminium vilket gör att munstycket är avskärmat i tre riktningar från påverkan av elektrostatiska fält och den skärmade kabeln garanterar en störningsfri installation från transformatorenheten till munstycket.
Munstycket förses med torr och ren blåsluft av 0,5 - 1 bars tryck via en snabbkoppling för 6
Æ mm pneumatikslang.
Högohmiga motstånd finns kopplade före varje spets i munstycket och ger beröringssäkerhet, samt garanterar en säkrare drift vid försmutsning. Den skärmade högspäningskabeln är utbytbar. Monteringsbygeln är vridbar och har tre fästhål för smidig montering. Samtliga detaljer är utbytbara.
Pistolhandtag för manuell blåsning finnes, samt en mängd olika tillbehör såsom fotventil, magnetventiler med sensorer och nödvändiga styrningar osv.
Munstyckena drivs lämpligen av en transformatorenhet i serie PUAC.

Renblåsning med joniserad luft för avladdning av elektronik, optik och medicinisk teknik

Blåsmunstycket BHAC21 har utvecklats för blåsning med joniserad luft och utgör ett komplement till det större blåsmunstycket BHAC11.
BHAC21 används bl.a för avladdning i fyllnings- och förpacknings-förlopp, vid separation av ark, etiketter eller andra smådetaljer vid iläggning/plockning mm. Andra typiska applikationer för joniseringsmunstycket är avladdning och renblåsning inom elektronik, optik och medicinsk teknik där damm- eller hygienproblem föreligger.

Munstycket förses med torr och ren tryckluft, vanligen av 0,5 - 1 bars tryck, via en snabbkoppling för 4
Æ mm pneumatikslang. Den skärmade högspänningskabeln är p.g.a de kompakta måtten fast ingjuten varför längden måste specificeras vid beställning.
Blåsmunstycket är tillverkat av ett ytterhölje av POM och fyllt med gjutmassa av epoxi. Centrumspetsen samt en inre skärm är jordförbunden via den skärmade högspännings- kabeln för att minimera det elektrostatiska fältet i installationen.
Högohmiga motstånd finns kopplade före varje spets i munstycket och ger beröringssäkerhet samt garanterar en säkrare drift vid försmutsning.
Ett monteringsfäste BHAC21-MB finns som tillbehör. Med fästet kan munstycket monteras säkert och vinklas i önskad riktning.
Munstycket finns även i pistolversion BHAC21-G för manuell renblåsning samt integrerat i ett dammsugningsmunstycke.
Blåsmunstycket drivs lämpligen av en transformatorenhet i serie PUAC.

För avladdning av etiketter, separation av ark, förpackningar, etc


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn