antistatstavar & statisk elektricitet

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Antistatstavar för avladdning

Produkter > Antistat_lista

Antistatstavar för avladdning

Antistatstavar

Den vanligaste komponenten vid installation av antistat-utrustning är utan tvekan antistatstaven.

Vid valet av antistatstav är det nödvändigt att fundera över de yttre förutsättningarna för installationen. Effektiviteten hos all joniseringsutrustning är beroende av avståndet mellan antistat-utrustning och materialyta samt materialytans hastighet. Som generell regel kan sägas att vid kortare avstånd och måttliga hastigheter används en-radiga stavar. Med ökande hastigheter och avstånd övergår man till tvåradiga stavar för att slutligen använda blåsande antistatstavar.
Blåsande antistatstavar används med stor framgång i applikationer där man vill avlägsna oönskade partiklar såsom damm, smuts, spånor, fibrer etc från materialytor. Blåsluften fungerar här både som laddningsbärare och åstadkommer att de oönskade partiklarna kan blåsas loss från materialytan.


ABAC11
är en
antistat, dvs enradig antistatstav som används för avladdning av statisk elektricitet från materialytor. Typiska applikationer kan vara avladdning av ark eller banor inom tryckning, konvertering, packning, plasttillverkning mm där materialet inte kan bearbetas eller för flyttas pga statisk uppladdning.
Antistatstavarna byggs i kundanpassade längder i en självbärande konstruktion upp till 3m längd. Höljet av rödeloxerat aluminium gör att elektroderna är helt avskärmade i tre riktningar och den skärmade kabeln HVC11 garanterar en störningsfri installation från transformator- enheten till elektroden. ABAC11 är kompakt konstruerad med ett tvärsnitt på 15x30mm. Stavarna har gängade fästhål för M6 i vardera änden för att enkelt kunna monteras t.ex med hjälp av monteringshållare MBM11.
Den skärmade högspänningskabeln HVC11 är utbytbar och kan levereras i förkonfektionerade standardlängder eller anpassas på platsen för det aktuella montaget. Antistatstavarna drivs lämpligen av en transformatorenhet i serie PUAC. För applikationer där avståndet till den aktuella materialytan blir för stort eller hastigheten för stor kan det vara lämpligt att använda en
tvåradig antistatstav ABAC21. Vid applikationer där man önskar ytterligare större räckvidd rekommenderas en blåsande antistatstav ABACA21 eller en joniseringsfläkt IFAC11 eller IFAC21.


Antistatstav - enradig för statisk elektricitet

ABAC21
är en antistat, dvs
tvåradig antistatstav som används för avladdning av statisk elektricitet från materialytor.
Typiska applikationer kan vara avladdning av ark eller banor inom tryckning, konvertering, packning, plasttillverkning mm där materialet inte kan bearbetas eller förflyttas pga statisk uppladdning.
Antistatstavarna byggs i kundanpassade längder i en självbärande konstruktion upp till 3m längd. Höljet av rödeloxerat aluminium gör att elektroderna är helt avskärmade i tre riktningar och den skärmade kabeln HVC11 garanterar en störningsfri installation från transformator- enheten till elektroden.
ABAC21 är kompakt konstruerad med ett tvärsnitt på 30x30mm. Stavarna har gängade fästhål för M6 i vardera änden för att enkelt kunna monteras t.ex med hjälp av monteringshållare MBM11.
Den skärmade högspänningskabeln HVC11 är utbytbar och kan levereras i förkonfektionerade standardlängder eller anpassas på platsen för det aktuella montaget.
Antistatstavarna drivs lämpligen av en transformatorenhet i serie PUAC.
För applikationer där avståndet till den aktuella materialytan blir för stort eller hastigheten för stor för en enradig stav är det lämpligt att använda en tvåradig antistatstav ABAC21. Vid applikationer där man önskar ytterligare större räckvidd rekommenderas en blåsande antistatstav ABACA21 eller en joniseringsfläkt IFAC11 eller IFAC21.

Antistat - tvåradig antistatstav för statisk elektricitet

ABACA21
är en blåsande antistatstav, vilken har två rader joniseringsspetsar och en integrerad luftkanal för blåsning med tryckluft.
Blåsande antistatstavar används för applikationer där jonisering kombineras med blåsluft. Joniserad luft används ofta vid plockning/ stapling av produkter vilka annars "klibbar" ihop, t.ex i tryckpressar, vibrationsmatning, uppsamling av färdigdetaljer i tråg exv vid form-sprutning, tablettering och produktkontroll, vid tubfyllning med pastor, krämer, pulver mm.
Den blåsande antistatstaven ABACA21 används för renblåsning inom elektronik, optik, plastindustri såväl som i tryckerier och lackerings-anläggningar. I kombination med dammsugningsramper används ABACA21 för banreningsapplikationer, dammsugning av glas-, kartong- och plastark mm.
Vid applikationer där antistatstavar inte kan placeras på kort avstånd p.g.a rörliga maskindelar som t.ex i rullväxlare, påsmaskiner mm kommer den blåsande staven ABACA21 ofta till användning.
Antistatstavarna byggs i kundanpassade längder i en självbärande konstruktion upp till 3m längd. Höljet av rödeloxerat aluminium gör att elektroderna är helt avskärmade i tre riktningar och den skärmade kabeln HVC11 garanterar en störningsfri installation från transformator- enheten till elektroden.
ABACA21 är kompakt konstruerad med ett tvärsnitt på 30x30mm. Stavarna har gängade fästhål för M6 i vardera änden för att enkelt kunna monteras t.ex med hjälp av monteringshållare MBM11.
Den skärmade högspänningskabeln HVC11 är utbytbar och kan levereras i förkonfektionerade standardlängder eller anpassas på platsen för det aktuella montaget.
Tryckluft ansluts till luftnipplar i stavens kortända eller för längre stavar till nipplar på stavens ryggsida via ø6mm pneumatikslang.
Stavarna drivs lämpligen av en transformatorenhet typ PUAC114 för växelspänning med 4-5 kV växelspänning.Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn