antistat & statisk elektricitet

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Antistatpistoler för blåsning med joniserad luft

Produkter > Antistat_lista

Mobila blåsande antistatenheter för avladdning av föremål

Antistatpistoler

Antistatpistolen har utvecklats för blåsning med joniserad luft varvid den joniserade luften laddar av föremålet från statisk elektricitet och samtidigt kan bortföra damm och partiklar från ytan då pistolen ska användas för rengöring.

Den större antistatpistolen BHAC11-G är framtagen för att kunna ladda av större materialytor och kan även ge ett större luftflöde.
BHAC21-G är en mindre och lättare pistol som lämpar sig för mindre applikationer inom t.ex optik eller andra applikationer där endast mindre detaljer/ytor skall laddas av och man kan klara sig med ett mindre luftflöde.
Som alternativ till pistoler kan man ibland använda fasta installationer av blåsande stavar eller fläktar eller i produktionslinjer montera blåsmunstycken på robotarmar.

Antistatpistolen BHAC11-G har utvecklats för blåsning med joniserad luft.
Typiska applikationer för pistolen är avladdning och renblåsning inom bearbetande industri samt för avladdning och renblåsning av detaljer vid ytbehandling i t.ex lackeringsanläggningar där statisk elektricitet förekommer. BHAC11-G finner även användning vid rengöring av maskiner och skyddskåpor för maskiner och maskinlinjer vid höga hygienkrav. För mindre applikationer inom optik, elektronik, läkemedel etc finns en mindre pistol BHAC21-G.
Blåsmunstycket är tillverkat av ett ytterhölje av aluminium vilket gör att munstycket är avskärmat i tre riktningar och den skärmade kabeln garanterar en störningsfri installation från transformatorenheten till munstycket.
Pistolen förses med torr och ren blåsluft av 0,5 - 1,5 bars tryck via en snabbkoppling för 6
Æ mm pneumatikslang. Avtryckaren manövrerar en ventil av s.k. progressiv typ, vilket innebär att luftmängden ökar alltefter hur mycket avtryckaren pressas in. Ett sista läge på avtryckaren som markeras med ett litet extra tryckmotstånd ger fullt luftflöde s.k. boost- funktion.
Högohmiga motstånd finns kopplade före varje spets i munstycket och ger beröringssäkerhet, samt garanterar en säkrare drift vid försmutsning. Den skärmade högspäningskabeln är utbytbar. Samtliga detaljer är utbytbara.
Blåsmunstycken för fast installation finnes, samt en mängd olika tillbehör såsom fotventil, magnetventiler med sensorer och nödvändiga styrningar osv.
Pistolen drivs lämpligen av en transformatorenhet i serie PUAC.

Antistatpistol för blåsning med joniserad luft

Antistatpistolen BHAC21-G har utvecklats för blåsning med joniserad luft.
Typiska applikationer för pistolen är avladdning och renblåsning för mindre applikationer inom optik, elektronik, läkemedel etc.
För större applikationer inom bearbetande industri samt för avladdning och renblåsning av detaljer vid ytbehandling i t.ex lackeringsanläggningar finns en större pistol BHAC11-G.
Blåsmunstycket är tillverkat av ett ytterhölje av polymermaterial men med en inre jordskärm för att minimera det elektrostatiska fältet från joniseringsmunstycket. Den skärmade kabeln garanterar en störningsfri installation från transformatorenheten till munstycket.
Pistolen förses med torr och ren blåsluft av 0,5 - 1,0 bars tryck via en snabbkoppling för 4
Æ mm pneumatikslang.
Högohmiga motstånd finns kopplade före varje spets i munstycket och ger beröringssäkerhet, samt garanterar en säkrare drift vid försmutsning. Den skärmade högspäningskabeln är p.g.a det kompakta formatet fast ingjuten.
Blåsmunstycken för fast installation finnes, samt en mängd olika tillbehör såsom fotventil, magnetventiler med sensorer och nödvändiga styrningar osv.
Pistolen drivs lämpligen av en transformatorenhet i serie PUAC.

Antistatpistol för blåsning med joniserad luft av mindre detaljer


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn