fördelardosa för många antistatstavar

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Fördelardosor

Produkter > Antistat_lista

Fördelardosa eller kopplingsdon för flera antistatenheter

Fördelardosor

I vissa typer av installationer kan det vara lämpligt att använda fördelardosor. Vid applikationer med många korta antistatstavar eller små munstycken då centralenhetens högspänningsutgångar inte är tillräckliga kan det vara lämpligt att använda en fördelardosa som t.ex PUACEB14.

Vid montering på maskiner med utrustning i både in- och utmatning kan det vara lämpligt att använda en fördelardosa i maskinens ena ände och placera centralenheten i den andra änden, varvid man kan slippa att dra så mycket högspänningskabel mellan utrustningarna.

Fördelardosan PUACEB14 är en fördelardosa för användning tillsammans med centralenheter i serie PUAC för antistatutrustningar som drivs med växelspänning.
PUACEB14 som är byggd i en låda av gjuten aluminium har en ingång och fyra identiska utgångar med förskruvningar för säker skärmanslutning av högspänningskabeln HVC11.
PUACEB14 är speciellt lämplig att användas när ett större antal korta antistatstavar eller små blåsmunstycken skall monteras.

Fördelardosa eller kopplingsenhet


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn