Statisk el, damm- och partikelproblem

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Problemlösning i statisk elektricitet

Vi leverar helhetslösningar - engineering, utrustning och service

Problemlösning

Vi erbjuder dig kvalificerad hjälp med problemlösning inom statisk elektricitet, exempelvis förekomst av damm och partiklar.

I många fall har vi säkert redan en färdig lösning på ditt problem men för nya problemställningar står vi beredda att gå in i ditt projekt och arbeta fram en speciallösning. Tillsammans tar vi fram en problemformulering där vi beskriver de problem som finns i din maskin, process, material etc. Därefter definierar vi vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att man skall kunna anse att problemet är löst, exempelvis förekomst av damm och partiklar. I allmänhet leder fortsatt arbete till installation och provkörning av lämplig avladdnings- eller uppladdningsutrustning, men resultatet kan även bli att vi föreslår förändringar i konstruktion eller materialval. Ett projekt kan löpa över en period om dagar eller månader beroende på omfattning, tillgänglighet i processen osv.


Inköp
Swedish Electrostatics har ett väl etablerat samarbete med kritiska tillverkare av elektroniska komponenter. Klara och detaljerade specifikationer säkerställer att anlitade underleverantörer uppfyller kravet på korrekta leveranser.

Installation
Swedish Electrostatics samverkar med väl etablerade installationsfirmor och ansvarar för installationen på plats. Alla kritiska moment dokumenteras för spårbarhet. För att minimera störningar på installationsplatsen kan utrustningen monteras på verkstad för att sedan enkelt kunna driftsättas på plats.

Validering och dokumentation
Design-, installations- och funktionskvalificering (DQ/IQ/OQ) utförs enligt kundens system. Komplett dokumentation för all utrustning omfattande manualer, underhåll, reservdelslistor och kvalitetscertifikat är en väsentlig del av varje leverans.

Effektivt sätt att eliminera damm och fina partiklar med 99% med vår cykloninstallation

Ringelektrod för effektiv dosering av pulverliknande material

Konsultverksamhet
Vi bedriver även rådgivning vid om- och nybygg-nation av fastigheter / produktionsavsnitt där krav ställs på att levererade installationer inte genererar statiska laddningar som kan påverka produktiviteten och arbetsmiljön menligt, dvs vi kan på ett tidigt stadium ikläda oss rollen som beställarens ombud och som sakkunniga granska om levererad utrustning /projekt uppfyller förväntade krav.

Utbildning
Kundens nyckelpersoner kan vid behov utbildas för att kunna hantera leverad utrustning och sköta dess underhåll. Utbildning och handhavande av leverad utrustning utförs av Swedish Electrostatics representanter. Läs mer om våra kurser i statisk elektricitet och våra instrumentkit i utbildningssyfte.


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn