elektrostatisk - cyklon

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Cyklon med statiska problem

Support / Länkar - PDF > Applikationer_lista

Applikationer där vi har löst problem med statisk elektricitet

Cykloner

I cykloner skall partiklar avskiljas från ett luftflöde. Dessa partiklar kan utgöras av damm, fibrer, spånor, pulver, granulat etc. Det är ytterst vanligt att dessa partiklar vid transport genom rör eller slangar blir elektrostatiskt uppladdade. När partiklarna når cyklonen sjunker lufthastigheten och om partiklarna är statiskt laddade fastnar de gärna på cyklonens väggar. Detta resulterar i försämrad avskiljningsgrad hos cyklonen eftersom dess dimensioner minskas av materialuppbyggnad på dess insida. Vid fall när cyklonen avslutar en rörtransport av exempelvis granulat kan resultatet bli ojämn materialtillförsel eller missfärgning vid byte av färgpigment.


Åtgärd
Med en korrekt applicerad antistatutrustning kan man åstadkomma såväl en avladdning av cyklonens materialytor och partiklar som att lösgöra partiklarna. Genom att använda joniseringsutrustning kan man enkelt avladda ytorna varvid de elektrostatiska attraktionskrafterna som verkar mellan cyklonens materialyta och partikel elimineras. Därefter blir det mycket enkelt att avlägsna damm och partiklar. Beroende på cyklonens storlek och funktion samt partikeluppbyggnaden placeras joniseringsmun-stycken så att joniserad luft blåses in i materialflödet och avladdar partiklarna.

          


Installation
Vid installationen använder man vanligen ett eller flera blåsmunstycken BHAC11 vilka ansluts till en transformatorenhet PUAC114. Blåsmunstyckena skall förses med torr och ren tryckluft av 0.5-1.5 bars tryck.Montering görs i allmänhet från cyklonens utsida. Det är viktigt att ta hänsyn till cyklonens storlek och hur och var partiklarna häftar fast. I små cykloner kan det ofta vara tillräckligt med ett blåsmunstycke medan i större cykloner kan kräva montering både vid inloppet till cyklonen och på ett eller flera ställen längs cyklonens yta. Utrustning kan i vissa fall monteras på cyklonens insida, men det är då mycket viktigt att man undviker att störa strömningsbilden för mycket.

Cyklon med elektrostatisk utrustning

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn