mätning i kilovolt

mätprob & elektrostatisk voltmeter

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Mätprob för högspänning

Produkter > Mätning_lista

Mätsond för höga spänningar i kilovolt området

Högspänningsmätprober

Det finns ofta ett behov av att kunna mäta högre spänningar än vad den ordinarie mätutrustningen, vanligen en multimeter, kan mäta. Vid mätning av spänningar på ett antal kilovolt kan vanliga instrument inte användas eftersom ingående komponenter inte klarar så höga spänningar och dessutom är isolationsavstånden för små.

Swedish Electrostatics tillhandahåller två olika typer av högspänningsmätprober för att kunna tillfredställa två helt olika behov:

  • För mätning av högspänning i joniseringutrustningar eller annan högspännningsutrustning finns en högspänningsmätprob HVP40 vilken kopplas till en vanlig multimeter.
  • Vid mätningar av högspänning där den tillgängliga strömmängden är mycket liten måste en mätutrustning som förbrukar minimalt med ström användas. Detta är normalt fallet vid högspänning som genereras som statisk elektricitet. För detta ändamål finns en elektrostatisk voltmätare JCI148.
Mätning av högspänning i joniseringsutrustningar
JCI 148 Elektrostatisk voltmätare


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn