portabel elektrostatisk fältmätare

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Elektrostatisk fältmätning

Produkter > Mätning_lista

Kvantitativ elektrostatisk fältmätning

Elektrostatiska fältmätare

Principiellt finns det olika typer av fältmätare som indikativa och kvantitativa. De indikativa är som regel enklare i sin konstruktion och visar om det elektrostatiska fältet är stort eller litet med hjälp av någon form av dioddisplay, vilket i sig är en utmaning för tolkning. I praktiken kan man bara avgöra om det elektrostatiska fältet är stort eller litet, vilket försvårar jämförelser mellan olika mätningar. Fördelen med kvantitativa fältmätare är möjligheten att kategorisera, jämföra, logga och lagra olika mätningar vid olika process- och produktbetingelser. Därtill underlättas dokumentering för framtida användning vid felsökning, processoptimering med mera.

Observera att det dessutom finns även fältmätare som inte kan användas i närheten av joniserande utrustning, dvs fältmätaren blir avladdad under jonisering och genererar därmed oriktiga mätvärden.

Mätning av statisk elektricitet är många gånger nödvändig för att möjliggöra problemlösning med statisk elektricitet eller för kontinuerlig övervakning av känsliga processer.

  Swedish Electrostatics är generalagent  
  för Monroe Electronics, Inc. i Danmark,  
  Norge och Sverige.  

  Swedish Electrostatics är generalagent
  för JCI Chilworth i Danmark, Norge och
  Sverige.


Fältmätaren 282A-1 Digital Stat-Arc från Monroe Electronics är ett handburet och användarvänligt instrument för beröringsfri statisk mätning.
Egenskaper:

 • Intervalldetektor med pulserande LED-ljus för att erhålla korrekt avläsning
 • Mätområde 0-20kV
 • Hög noggrannhet i joniserad miljö
 • HOLD/OFF knapp för snabbavläsning
 • Skrivarutgång och batteri (LR61, 9V alkalisk) med 40-timmars driftstid för kontinuerlig avläsning
 • Automatisk nollinställning
 • Tillsats för mätning av jonisering (282CPS)


Svensk översättning av bruksanvisning

För vidare information om instrumentet se Monroe Electronics


Fältmätaren JCI140 från JCI Chilworth är ett kompakt handburet mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Instrumentet mäter beröringsfritt ner till några enstaka volt på 100 mm avstånd. Mätning av statisk elektricitet är många gånger nödvändig för att möjliggöra problemslösningmed statisk elektricitet eller för kontinuerlig övervakning av känsliga processer.

Egenskaper:

 • Drivs med utbyttbart och laddningsbart batteri + nätspänning via 8 pins DIN kontakt
 • Två mätområden 2 kV och 20 kV vid 100 mm avstånd
 • Nollstabilitet: ±10 volt vid 2kV mätområdet
 • Snabba förlopp med svarstid på 3 ms vilket gör att 50Hz signaler kan studeras.
 • Enkel att använda och ger direkt visning av potential via 3,5 siffrors LCD-display för loggning av data via PC och lämpar sig för kontinuerlig mätning under längre tid.
 • Tillhörande programvara JCILOG används för dataregistrering med fältkvarnar och instrument för mätning av avklingningstid.


För vidare information om instrumentet se JCI Chilworth
282A-1 elektrostatisk fältmätare
JCI140 elektrostatisk fältmätare


Fältmätaren 257D från Monroe Electronics är ett portabelt
och användarvänligt instrument för beröringsfri statisk mätning.
Användingsområdena är många för att nämna några :

 • Monitorering av uppladdning på transportband vid exempelvis: laminering, tillverkning och tryck.
 • Undersökning av statiska källor på kontor, produktions- och transportlinor.
 • Förhindra urladdningsmönster på ljuskänslig filmer/ytor.
 • Driftfri mätning i joniserad miljö.


Egenskaper:

 • Drivs med batteri eller nätspänning
 • Två mätområden +/- 200 kV/m och +/- 2000 kV/m
 • Skrivarutgång för statisk produkt- och rutinkontroll
 • Fjärrstyrning upp till 300 meter
 • 8-timmars laddningsbart batteri
 • I/O-funktion för monitorering av data


För vidare information om instrumentet se Monroe Electronics

Fältmätare: Monroe Electronics 257D
Mätprob för smutsiga miljöer


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn