portabel resistansmätare

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Yt- och volymresistans karakterisering av elektrostatiska fält

Produkter > Mätning_lista

Kvantitativ mätning av yt-och volymresistans

Yt- och volymresistans mäts i enlighet med
gällande normer. Ett antal bärbara instrument finns
tillgängliga och kan utrustas med normerade mätprobar
anpassade efter aktuell gällande norm.

Modell
272A medger snabba, noggranna och repeterbara
mätningar av ytor inom intervallen 8 x 10E3 till 2 x 10E13 ohm
eller 8 x 10E4 till 10E14 ohm.

Modell 272A inkluderar en koncentrisk ringprob och provstöd
i överensstämmelse med ASTM D-257, ANSI/ESD STM11.11
och ANSI/ESD STM11.2 för mätning
av yt- och volymresistans. Dessutom ingår en adaptor för
mätning av jord.

Instrument Monroe Electronics 272A är användarvänlig
och väl anpassat för:

  • Statisk produkt- och rutinkontroll.
  • Mätning av resistivitet och restistans
  • Styrda 10V och 100 V testspänningar
  • Portabel och robust konstruktion anpassad för produktionsmiljöer
  • 8-timmars laddningsbart batteri
  • I/O-funktion för monitorering av data
  • Enkel kalibrering


För vidare information om instrumentet se Monroe Electronics


Vi är generalagenter för Monroe Electronics
i Danmark, Norge och Sverige.

Monroe Electronics 272A för yt-och volymresistans


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn