antistat, jordplan & laddning

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Laddningselektroder

Produkter > Laddning_lista

Laddningselektroder har inget eget inbyggt jordplan

Laddningselektroder

Laddningselektroder skiljer sig i ett viktigt avseende från antistatstavar/elektroder genom att de inte har ett eget inbyggt jordplan.

Tvärtom skall de inte ha några störande jordplan i närheten för att kunna fungera effektivt och kontrollerbart.
Standardelektroder finns i form av punktladdningselektroder och stavformiga laddningsstavar vilka är uppbyggda av självbärande isolatormaterial.
För specialapplikationer kan även kundspecifika elektroder byggas som t.ex för in mould labelling/decorating där elektroden utformas för att kunna plocka en etikett med vacuum och med en robot placera etiketten och ladda fast den i verktyget på en formasprutmaskin.
Samtliga elektroder i såväl standard som specialutförande byggs med kraftiga integrerade strömbegränsare för att minska riskerna för överslag till personal eller skador på maskiner och material pga upprepade gnisturladdningar.


Laddningsstaven CBHV11 utgör tillsammans med punktladdnings-elektroden PCEHV11 standardelektroder för uppladdningsteknik. Elektroderna drivs av högspänningsgeneratorer i serie PUHV30 eller PUHV15.
Laddningsstavar används inom de flesta branscher för ett ständigt ökande antal applikationer där man vill ladda ett eller flera material statiskt. Några vanliga exempel kan vara fastladdning av etiketter i verktyget vid formsprutning (in-mould labelling), fixering av folieskikt och kartong vid pärmtillverkning, fixering av änden vid tillverkning av rullpåsar, vid foliering av spånskivor, fixering av trycksaker och krympfilm i mailingmaskiner samt förbättrad kontakt mellan banor och kylvalsar.
Laddningselektroder används antingen kopplade till en polaritet varvid fältet byggs upp mot jord eller elektroder av motsatt polaritet som riktas mot varandra med ett resulterande fält mellan motelektroder.
Laddningsstaven CBHV11 är tillverkad i en stomme av glasvävsepoxy med spetsar och strömbegränsare ingjutna i epoxygjutmassa. Staven tillverkas efter kundspeci- fikation i längder upp till 2m och lackeras blå.
För inkoppling används en skärmad högspänningskabel HVC11 vilken i normalfallet gjuts in i laddningselektroden. Skärmen lämnas öppen utanför elektroden för att undvika fältförluster vid elektrodens ände. Kabelgenomföring av nylon med dragav- lastning och böjskydd ger en säker kabelanslutning. Elektroder med utbytbar kabel levereras mot specifikation.

Laddningsstav drivs av högspänning

Punktladdningselektroden PCEHV11 utgör tillsammans med laddningsstaven CBHV11 standardelektroder för uppladdningsteknik. Elektroderna drivs av högspänningsgeneratorer i serie PUHV30 eller PUHV15.
Laddningselektroder används inom de flesta branscher för ett ständigt ökande antal applikationer där man vill ladda ett eller flera material statiskt. Några vanliga exempel kan vara fastladdning av etiketter i verktyget vid formsprutning (in-mould labelling), fixering av folieskikt och kartong vid pärmtillverkning, inbördes blockering av falsade plastbanor vid tillverkning av bl.a plastkassar, fixering av trycksaker och krympfilm i mailingmaskiner, kantfixering av planextruderad film vid kontakt med kylvalsar.
Laddningselektroder används antingen kopplade till en polaritet varvid fältet byggs upp mot jord eller elektroder av motsatt polaritet som riktas mot varandra med ett resulterande fält mellan motelektroder.
Punktladdningselektroden PCEHV11 är tillverkad i en stomme av polyoxymetylen med spetsar och strömbegränsare ingjutna i epoxygjutmassa. Staven tillverkas efter kundspecifikation i längder upp till 2m och lackeras blå.
För inkoppling används en skärmad högspänningskabel HVC11 vilken i normalfallet gjuts in i laddningselektroden. Skärmen lämnas öppen utanför elektroden för att undvika fältförluster vid elektrodens ände. Kabelgenomföring av nylon med dragavlastning och böjskydd ger en säker kabelanslutning. Elektroder med utbytbar kabel levereras mot specifikation.

Punktladdingselektroden drivs av högspänning


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn