uppladdning och laddningsstavar

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Generatorer för högspänning

Produkter > Laddning_lista

Högspänningsgeneratorer för laddningsstavar och punktladdningselektroder

Högspänningsgeneratorer

Högspänningsgeneratorerna i serie PUHV15 och PUHV30 har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar CBHV11 och punktladdningselektrod PCEHV11.

Högspänningsgeneratorerna är inbyggda i en aluminiumlåda av kapslingsklass IP65 och är helt avskärmade. Utrustningar kopplas in via en skärmad högspänningskabel vilket garanterar en störningsfri installation från generator till elektrod.
Standardgeneratorn är utrustad med belyst strömbrytare, potentiometerratt, digital visning av spänning 0 - 30kV , 2 högspänningsutgångar samt en 24V signalutgång för fjärrmanövrering av till/frånslag av högspänning respektive intermittent drift.
Ett flertal olika generatorer kan levereras för varierande behov med olika prestanda och utrustningsnivåer mellan 2.5 och 90 W uteffekt. Generatorer kan levereras med visning av både ström och spänning, med styrningar för drift med konstant ström eller i basversion utan visning och med endast en fast spänning.

PUHV30N5-P, PUV30P5-P

PUHV15N2.5, PUHV15P2.5

Högspänningsgenerator PHUV30N-P, PUV30P5-P
Högspänningsgenerator PUHV15N2.5, PUHV15P2.5

Högspänningsgeneratorn PUHV30P5-P har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar CBHV11 och punktladdningselektrod PCEHV11 m.fl.
Generatorn är utrustad med belyst strömbrytare, potentiometerratt, digital visning av spänning 0 - 30kV , 2 högspänningsutgångar samt en 24V signalutgång för fjärrmanövrering av till/frånslag av högspänning respektive intermittent drift.PUHV30N90-P, PUHV30P90-P

Högspänningsgeneratorn PUHV30N90-P har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar CBHV11 och punktladdningselektrod PCEHV11 m.fl.
Generatorn är utrustad med belyst strömbrytare, potentiometerratt, digital visning av spänning 0 - 30kV , 2 högspänningsutgångar samt en 24V signalutgång för fjärrmanövrering av till/frånslag av högspänning respektive intermittent drift.

Högspänningsgeneratorn PUHV30P90-P
har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar CBHV11 och punktladdningselektrod PCEHV11 m.fl.
Generatorn är utrustad med belyst strömbrytare, potentiometerratt, digital visning av spänning 0 - 30kV , 2 högspänningsutgångar samt en 24V signalutgång för fjärrmanövrering av till/frånslag av högspänning respektive intermittent drift.


Högspänningsgenerator PUHV30N90-P, PUHV30P90-P


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn