hållare och fästelement

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Hållare och fästelement till antistatutrustning

Produkter > Tillbehör_lista

Hållare och fästelement till våra antistatutrustningar

Hållare & Fästelement

För att underlätta monteringen av antistatutrustningarna från Swedish Electrostatics erbjuder vi
ett antal olika typer av hållare. Vi identifierar med våra kunders hjälp hela tiden nya behov varför
den här sidan kommer att utökas med tiden.

Bland hållare bör nämnas standardhållaren MBM11 som klarar de flesta montage med antistatstavar, men som kan
fungera som fäste även för blåsmunstycken och andra utrustningar.

Specialhållare som MBRABHAC21 och MBMIFAC finns framtagna för enskilda produkter.
Ett växande antal hållare tas fram specialanpassade för att göra montaget snabbt och smidigt för en specifik
maskinmodell, t.ex hållaren MBMXC1.

MAMD30 är ett exempel på ett fästelement framtaget för att kunna fästas på en rundstång och därefter kunna
kombineras med andra fästelement såsom t.ex MBM11.


Monteringsbygeln MBMXC1 är en hållare som används vid montering av två antistatstavar ABAC11 mitt för varandra vid in- eller utmatning av ark eller banor.
Bygelns form gör att den ger ett korrekt inbördes avstånd mellan stavarna och det extra fästhålet används för att fästa direkt mot maskin- stativ/hölje eller med någon av övriga fästelement såsom MBM11.
MBMCX1 levereras parvis med skruvar och brickor för montering till ABAC11 samt extra plåtskruv för montage till maskinhölje.

Monteringsbygel


Hållare
för BHAC21

Hållarsats MBM11 är framtagen för att enkelt kunna montera antistat- stavar ABAC11, ABAC21 och ABACA21.
Hållarsats MBM11 innehåller 2 vinkelfästen av rostfritt stål med långa spår för flexibel anpassning samt skruvar och brickor för montering. Observera att längre skruvar inte kan användas i stavarna.
Vinkelfästet kan även kombineras med andra hållare som t.ex MCA21, MAMD30 m.fl.

Hållarsats
Hållarsats för punktladdare

MBMIFAC är ett fästelement för fläktar IFAC11-400 och IFAC21-0400. Hållarens bygel fästs i fläktens gavel med i fläkten medlevererade bultar och bygeln i sin tur monteras med en bult i ett roterbart fästelement vilket fästs på en stång.
Stången kan monteras på maskin, vägg el.likn., eller kan monteras på ett fristående golvstativ.
Fästanordningens delar är tillverkade i stål och pulverlackerade i svart.

Fästelement för fläktar

Klämfäste MAMD30 är ett fästelement för montering av utrustningar på runda stänger med en diameter av 30mm. I en mängd olika maskiner finns rundstänger av varierande diametrar som kan användas vid eftermontering av antistatutrustning eller uppladdningsutrustning.
Fästet som är tvådelat kan enkelt monteras på stänger utan att dessa behöver demonteras. I denna serie klämfästen finns även andra vanligt förekommande diametrar som 15, 20 och 25 mm.
MAMD30 kombineras lämpligen med montagevinkeln MBM11 för montering av t.ex antistatstavar eller blåsmunstycken.

Fästelement för rundstavar

Klämfästningsanordningen MCA21 har tagits fram för att montera längre antistatiska stavar av ABAC21 ochd ABACA21. Trots de är självbärande kan de längre stavarna behöva en eller två extra fästanordningar. Detta är speciellt viktigt när man installerar maskiner som vibrerar kraftigt och att stavarna kan komma i självsvängning eller det finns en risk för att band eller andra produkter kan skadas.
När ordinarie hål inte kan användas för montering av kortare stavar kan en eller två stycken
MCA21 användas med fördel. Klämfästningsanordningen MCA21 kan som regel kombineras med andra komponenter som hållarsatsen MBM11. Notera att designen för MCA21 har gjorts för att försäkra sig om att joniseringen blir optimal och att fixeringen av stavarna inte skadas.
All borrning eller bearbetning av stavarna för att skapa extra fästen är absolut förbjuden.

Klämfästen för antistatstavar


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn